Farní tábor 2021

Denní tábor pro děti na faře v Újezdě se letos bude konat opět ve dvou turnusech:

  • I. turnus: 2. – 6. srpna 2021, 
  • II. turnus: 9. – 13. srpna 2021.

Vyplněné přihlášky je možné odevzdat na faře, v sakristii nebo Lucii Machů (Vysoké Pole). Pokud by došlo k nějakým změnám nebo nařízením, budeme rodiče včas informovat.

Přihláška na stažení Přihláška 2021

Fotky z předchozích ročníků