Humanitární sbírka šatstva pro Diakonii Broumov 2021

Tuto sbírku šatstva pořádá Charita Luhačovice každoročně začátkem jarních měsíců. Sbírá se oblečení, obuv, látky, lůžkoviny i nádobí, samozřejmě vše čisté a nepoškozené. Nositelné a použitelné věci se předávají potřebným. Poškozený materiál se dále průmyslově zpracovává. Bohužel však při třízení vzniká i odpad. Jedná se o nepoužitelný materiál, který nelze dále ani průmyslově zpracovávat a za jehož likvidaci se musí platit.