AktualityNovinky

Pozvánky z nadačního fondu Credo CZ

Milí přátelé,
v době, která na naši společnost klade vyšší nároky, než na jaké jsme si zvykli v časech „před koronou“, směřují naše kroky ke klíčovým křesťanským svátkům, které jsou pozváním ke znovu prožití a znovu promyšlení zvláštního chování Ježíše z Nazareta

Onu zvláštnost můžeme nalézat v jeho dobrovolném rozhodnutí se být vystaven vyšším nárokům přinášející fyzické i psychické utrpení, ponížení, ústící nakonec v zápas se smrtí. Věříme, drazí přátelé, že snížení dosavadního komfortu našich životů je příležitostí k citlivějšímu vnímání Ježíšova naprostého odevzdání se.

Sentiment, (sebe)lítost? Ne, ty nejsou na místě! Bůh po nás zajisté nechce, abychom jej litovali. Jeho úmyslem a cílem bylo mimo jiné ukázání způsobu, jak jít cestou vyšších nároků.

Proto přejeme Vám i sobě odvahu otevřít svá srdce Jemu i lidem kolem nás. On má touhu a moc naplnit je nadějí, vírou a v neposlední řadě láskou!

Takto obdarováni budeme zajisté radostněji kráčet životem nehledě na jeho náročnost!

Požehnané Velikonoce!

_____________________________________________________

Rádi bychom Vás také pozvali na online kurz Manželské večery, který nabízí příležitost pracovat na Vašem vztahu. Kurz obsahuje 8 tematických podvečerů, během kterých si procvičíte vzájemnou komunikaci, poznáte lépe potřeby vašeho partnera a naučíte se, jak si navzájem projevovat lásku a úctu. 
Setkání budou probíhat 1x týdně vždy v neděli od 18 do 20.30 hodin, začínáme 18. dubna 2021. Cena je 650,- Kč/pár. 
Přihlašovat se můžete zde
Pro další informace nás kontaktujte na emailu strakova@credonadacnifond.cz.

Více informací o připravovaných akcích nadačního fondu CREDO CZ najdete na našem webu.

Přejeme Vám radostné a pokojné prožití velikonočních svátků.
tým nadačního fondu CREDO CZ