NovinkyPůst a Velikonoce

Kříže v Újezdské farnosti a okolí

Prohlédněte si krásu křížů a Božích muk v naší farnosti a blízkém okolí, které dokazují zbožnost našich předků. Zavedou nás do minulosti (kříž z r. 1777) až po nedávnou současnost (konec 20.st.).

Zachovejme je i my pro další generace!