Svátost biřmování – neděle 21. března 2021

V neděli 21. 3. 2021 se bude v naší farnosti udělovat svátost biřmování. Pro omezený počet věřících na bohoslužbě bude mše svatá
v 9.30 hodin a v 11.00 hodin přístupná pouze biřmovancům a kmotrům.

Na ostatní mše svaté v neděli – 7.00; 8.15 a 17.30 hodin se můžete zase od středy 17. 3. 2021 zapsat.

Úklid kostela v Újezdě prosím ženy a děvčata ze 2 skupiny, aby si naplánovaly úklid až na sobotu ve 14.00 hodin. Protože bude třeba vykonat generální úklid před biřmováním a velikonocemi, prosím ženy, které by si udělaly čas, aby přišly v sobotu odpoledne také pomoci.