Smuteční oznámení

Zemřel pan varhaník. Újezdský kůr osiřel…

V pondělí 22. března 2021 ve věku 73 let po krátké nemoci nečekaně zemřel pan František Čech, dlouholetý varhaník újezdské farnosti.

Jeho jméno je úzce spjaté s újezdským kostelem, ve kterém desítky let obětavě doprovázel hrou na varhany, ale i zpěvem mše svaté (všední i nedělní, pohřební i svatební), adorace, svátostná požehnání i křížové cesty. Pravidelně hrával při mších v domově pro seniory v Loučce, při poutních bohoslužbách ve Vysokém Poli a na Ploštině a občas vypomáhal i v kostelích ve Slopném a v Drnovicích.

Pohřební rozloučení s panem varhaníkem se koná v sobotu 27. března 2021 v 10,00 hodin v kostele svatého Mikuláše v Újezdě.
Parte František Čech

Odpočinutí věčnédej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá v pokoji. Amen

Vzpomeňte na něj prosím ve svých modlitbách.

Zádušní mše za pana Františka Čecha, varhaníka újezdské farnosti,
bude přenášena online přenosem na youtube.