Modlitby ke svatému Josefovi

Svatý Josef je uctíván jako pěstoun Ježíše Krista a snoubenec Panny Marie.

Protože mu Bůh svěřil svého Syna, vzýváme ho jako hlavního ochránce církve bojující.

 

POJĎME K JOSEFOVI

čtěme, modleme se, přemýšlejme, děkujme a prosme

Pojďme k Josefovi, když nás bolest kruší,
když hledáme pokoj, posilu své duši.
Bůh mu do náruče svaté Dítě vložil,
a to nemluvňátko to je sám Syn Boží.

Pojďme k Josefovi, když nás bolest tíží,
když hledáme pomoc, útěchu v svém kříži.
Samo peklo prchá před Pěstounem Páně,
svěřme se mu jako děti odevzdaně.

Pojďme k Josefovi, když nás žalost svírá,
on otcovskou pomoc nikdy neodpírá.
Veliká je v sboru svatých jeho cena,
láska Boží je mu vždycky nakloněna.

Pojďme k Josefovi, výsadu on chová
žádat pro nás milost Srdce Ježíšova.
Přispěj, drahý Otče, přímluva tvá stálá,
aby naše duše v ctnostech prospívala.

 

Pojďme k Josefovi, když s námi svět zmítá.
Za životních bouří světlo ve tmách svítá,
jako maják září Josefův vzor svatý,
když jsme na rozcestí, rozvahu nám vrátí.

Pojďme k Josefovi, hříšníci kající,
vyprosí nám spásu Otec milující.
Když života bouře hrozí nad obzorem,
buď on našich rodin záštitou a vzorem.

Pojďme k Josefovi, Otci laskavému,
v hodině své smrti utečme se k němu.
V poslední chvíli, když se úzkost množí,
vypros, drahý Otče, smilování Boží.

Modlitba ke svatému Josefovi

Litanie ke sv. Josefovi

Modlitba sv. Jana XXIII. ke sv. Josefovi

Hymnus ke svatému Josefovi

 

Třicetidenní pobožnost ke svatému Josefovi

Další modlitby zde