Zapisování na mše svaté 27.03. a 28.03.2021

Podle usnesení Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 se s přechodem na pátý stupeň systému PES sníží s účinností od neděle 27. prosince 2020 povolený počet osob na bohoslužbách z 20 na 10 procent kapacity kostela

Pokud jste byli minulý týden na mši svaté v kostele, zvažte, prosím, zda by neměli dostat šanci ostatní farníci, kteří se na mši svatou nedostali.
Děkujeme!

Pravidla zapisování účasti na mši svaté:

 • jedna osoba = jeden řádek v seznamu
 • nezapisuje se:
  • dítě do 3 let
  • ministranti
  • schóla
 • olné místo je bílé
 • obsazené místo je zešedlé
 • omezená kapacity u kostelů v Drnovicích a Slopném je světle oranžovou (nelze zapisovat)
 • počet účastníků se sčítá v zeleném poli

Zápis na mše svaté funguje na vzájemné důvěře a toleranci.

 • Sobota 27.03.2021 – zde
 • Neděle 28.03.2021 – zde