Popeleční středa

Ve středu 17.02.2021 je Popeleční středa a začíná doba postní.

Popeleční středa je dnem přísného postu od masa i jiných pokrmů a nápojů. Půst od masa váže všechny křesťany, půst od ostatního jídla od 14. do 60. roku věku. Je to vyznání víry katolického křesťana a zavazuje i v jídelnách společného stravování. Celá doba postní od popeleční středy až do neděle zmrtvýchvstání Páně je dobou vnitřní usebranosti, kdy věřící křesťan usiluje o větší soustředěnost, sebeovládání, kajícnost a smírné odčiňování hříchů. Věřící křesťané v tuto dobu se neúčastní tanečních zábav a nekonají svatební veselí.

Na Popeleční středu budou bohoslužby s udělováním popelce, znamení kajícnosti takto:

  • v Újezdě ráno v 6.30 hodin bohoslužba slova
  • v Újezdě odpoledne v 15.30 hodin mše svatá
  • v Drnovicích v 17.00 hodin bohoslužba slova
  • ve Slopném v 18.30 hodin mše svatá