Poděkování za podporu Tříkrálové sbírky 2021

Děkujeme všem, kdo se zapojili do Tříkrálové sbírky 2021.

V tabulce jsou zobrazeny výnosy z koledování do zapečetěných statických kasiček Tříkrálové sbírky umístěných na veřejně přístupných místech.