Omezení pro bohoslužby zůstávají nezměněna

V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, tedy je možné naplnit 10% kapacity kostela k sezení. Platí také zákaz hromadného zpěvu s výjimkou sboru nebo zpěváků na odděleném místě.

„Platí ten kontext, že od pondělí 1. března nelze cestovat mezi okresy, proto na bohoslužbě by člověk měl být tam, kde trvale bydlí, nebo právě pobývá,“ dodává generální sekretář České biskupské konference P. Stanislav Přibyl k souvislostem s restrikcemi, které zavádí vláda jako opatření proti dalšímu šíření koronaviru. 

Podle Stanislava Přibyla je třeba zachovávat především ohleduplnost. „Je potřeba se zdržet zbytných kontaktů, aby se celá společnost mohla uzdravit a virus odešel. Na druhou stranu je třeba, aby přes různá omezení náš vztah k Bohu a bližním neutrpěl a nestal se vzdáleným nebo virtuálním,“ poznamenal generální sekretář České biskupské konference.

Doplňujeme doslovné znění příslušné části vládního nařízení (Usnesení Vlády ČR ze dne 26.2.2021 č. 216 o přijetí krizového opatření): „Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.“ (VI/2)

Zdroj: Radio Proglas