Zapisování na mše svaté 30. 1. a 31. 1. 2021

Podle usnesení Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 se s přechodem na pátý stupeň systému PES sníží s účinností od neděle 27. prosince 2020 povolený počet osob na bohoslužbách z 20 na 10 procent kapacity kostela

Pokud jste byli minulý týden na mši svaté v kostele, zvažte, prosím, zda by neměli dostat šanci ostatní farníci, kteří se na mši svatou nedostali.
Děkujeme!

Pravidla zapisování účasti na mši svaté:

  • jedna osoba = jeden řádek v seznamu
  • dítě do 3 let se nezapisuje
  • volné místo je bílé
  • obsazené místo je zešedlé
  • omezená kapacity u kostelů v Drnovicích a Slopném je světle oranžovou (nelze zapisovat)
  • počet účastníků se sčítá v zeleném poli

Zápis na mše svaté funguje na vzájemné důvěře a toleranci.

  • Sobota 30.01.2021 – zde
  • Neděle 31.01.2021 – zde

Kostely jsou na jednom listu.