Zápis na mši svatou ve středu 06.01.2021

Podle usnesení Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 se s přechodem na pátý stupeň systému PES sníží s účinností od neděle 27. prosince 2020 povolený počet osob na bohoslužbách z 20 na 10 procent kapacity kostela

  • Středa 06.01.2021 – zde

Kostely jsou na jednom listu.

Pravidla zapisování účasti na mši svaté:

  • jedna osoba = jeden řádek v seznamu
  • dítě do 3 let se nezapisuje
  • volné místo je bílé
  • obsazené místo je zešedlé
  • omezená kapacity u kostelů v Drnovicích a Slopném je světle oranžovou
  • počet účastníků se sčítá v zeleném poli

Zápis na mše svaté funguje na vzájemné důvěře a toleranci.