Slavnost Zjevení Páně

Ve středu 6.1. o slavnosti Zjevení Páně budou mše svaté:

  • v Újezdě ráno v 6.30 a v 15.30;
  • v Drnovicích v 17.00
  • ve Slopném v 18.30 hodin.

Při odpoledních mších sv. se bude světit „tříkrálová“ voda, kadidlo a křída.

Na tyto mše svaté bude možné se zapsat
v neděli 3.1. po 18.00 hodině.