V sobotu 6. února se ve farnosti Šternberk uskuteční Hromniční pouť matek. Pouť je oslavou mateřství a povzbuzením pro všechny matky, které se modlí za své děti. Vzhledem k pandemické situaci bude mít letošní pouť jiný průběh než v minulých letech.

Zásadní změnou je to, že na letošní pouť nepřijedou matky z jiných farností, zúčastnit se jí může pouze 50 osob (místo na mši je nutné rezervovat, pokud nebudete mít rezervaci, tak vás do kostela nebudou moci vpustit). Nemožnost účasti obvykle velkého zástupu matek letos alespoň trochu kompenzuje to, že celá mše svatá bude vysílána přímým přenosem prostřednictvím TV Noe. Začátek je tedy v 18:00.

Mši svatou bude celebrovat Msgre. Josef Nuzík, pomocný biskup z Olomouce, který je Českou biskupskou konferencí, mimo jiné, pověřen i péči o rodiny.
Při této mši svaté nebude probíhat klasická sbírka, ovšem vzadu na stolečku bude košík, kde mohou matky přispět na činnost TV Noe.