Zápis na mše svaté ve dnech 27.12.,31.12.,01.01.

Podle usnesení Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 se s přechodem na pátý stupeň systému PES sníží s účinností od neděle 27. prosince 2020 povolený počet osob na bohoslužbách z 20 na 10 procent kapacity kostela

Zapisování účasti na mši svaté viz přehled bohoslužeb

  • Neděle 27.12.2020 – zde
    POZOR změna!
    Zrušena mše sv. ve Slopném 17:30 hod., přesunuta do farního kostela v Újezdě
    (větší kapacita kostela)
  • Čtvrtek 31.12.2020 – zde
  •  Pátek 01.01.2020 – zde

Jednotlivé kostely jsou na samostatných listech na spodní části souboru.

Zápis na mše svaté funguje na vzájemné důvěře a toleranci.
Je snaha, aby se všichni farníci ve vánoční době alespoň jednou dostali na mši svatou.