Vánoční pořad bohoslužeb

Podle usnesení Vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 se s přechodem na čtvrtý stupeň systému PES s účinností od pátku 18. prosince 2020 sníží povolený počet osob na bohoslužbách z 30 na 20 % kapacity kostela. Toto opatření postihne také naše farnosti, proto bylo třeba upravit čas bohoslužeb a také využít prostoru farního kostela v Újezdě, kde je více míst k sezení.

V následující tabulce je uveden počet bohoslužeb a také maximální počet přítomných, sedících.

Újezdská farnost zavedla systém přihlašování na bohoslužby prostřednictvím odkazu, který najdete na našich webových stránkách. Těm, kteří se sami přihlásit nedovedou, pomohou ochotně členové pastorační rady. Tento systém bude platit již v neděli 20.12.2020 na všech čtyřech mších svatých. V kostele je třeba obsazovat místa tak, aby se dodržel předepsaný odstup (pokud nejde o členy jedné rodiny), mít roušku na ústech a použít desinfekční prostředek.

 
*) Mše sv. pro děti; **) Za předpokladu, že bude povolené noční vycházení, jinak v 15.00 ***) Změna: mše svatá přesunuta do Újezda

Účast na bohoslužbách ve všední dny nedosahuje povolené kapacity kostela (20% míst k sezení), proto není třeba zvláštního přihlašování, musí se však dodržovat předepsaný odstup (pokud se nejedná o členy jedné rodiny) atd. Toto omezení je dočasné, jakmile skončí nouzový stav, vrátí se pořad bohoslužeb do normálních kolejí. Štědrovečerní mše svaté jsou s platností Hodu Božího, silvestrovské mše v Drnovicích a ve Slopném jsou s platností Slavnosti Panny Marie, Matky Boží (1.1.2021).
Prosím, abyste se vystřídali a umožnili i ostatním během Vánoc účast na mši svaté.