Služba podávání svatého přijímání

 

Svaté přijímání se podává těm, kteří pro omezení počtu na bohoslužbách nemohou přijímat při mši svaté. Pokud někdo již byl u sv. přijímání při mši svaté, nemůže přijímat po druhé beze mše sv.