Modlitba za ochranu před koronavirem.

Náš milovaný Ježíši, svátý Vládce národů, Ty vládneš celému světu,
ve tvých svátých Rukou je celá země.

Drahý Ježíši, Ty jsi mocný lékař a Tvým svátým Slovem můžeš uzdravit země národů
před smrtelným virem, vůči kterému jsme bezbranní.

Drahý milovaný Ježíši, Ty jsi naším jediným zachráncem a zachráncem celého světa,
ve tvých svátých dlaních je záchrana, spása a vysvobození.

Pro Boží lásku, odpusť nám, že jsme zhřešili a dopustili, aby byla naše zem ohrožená,
a kdy jsme pro naše hříchy odsouzeni k bezmoci a k smrti.

Není v našich lidských silách, které nás opustily pro naši pýchu, zabránit hrůze
z ohrožení našich životů a rodin, které milujeme.

Prosíme Tě, drahý Ježíši, jménem celého světa, o Tvé zázraky uzdravení a zastavení
šíření se smrtícího viru.

Prosíme Tě o uzdravení všech těch, kteří trpí a jsou v Tvých očích čistí a nevinní.

Prosíme Tě o zklidnění silného větru na všech územích po celé Zemi,
které chceš z Tvé vůle omilostnit.

Smiluj se, drahý Ježíši a vezmi si naši zem Slovensko /Česko/ do svých dlaní a veď ji
v politice svátými vnuknutími Tvého Ducha svátého.

Prosíme Tě, zachraň naši zem před korupcí a těmi, kteří jsou hladovými vlky, lačnící
po penězích, milující mamon na úkor chudých a bezbranných.

Ať Tvá spravedlnost vede celý slovenský národ /i český/.

Ať tyto země jsou naplněné Tvým Svátým Duchem.

Prosíme Tě za celý svět, aby se obrátil k Tobě a důvěřoval Tvé záchraně.

Prosíme Tě o nejvyšší ochranu celého světa před zlem, nenávistí, vzpourou,
chamtivostí a násilím.

Ochraňuj bezbranné lidi po celém světě, ochraňuj ty, které tak velmi miluješ a kterým
odpouštíš.

Prosíme Tě, vyslyš nás a otevři naše oči ve Tvém Svátém Duchu, abychom se
v lásce sjednotili, důvěřovali Tvé svaté pomoci a dokázali se bez úhony přenést přes
všechny překážky, které jsou ve světě a mají dopad na naše země.

Prosíme o ochranu Tvé svaté Boží armády po celém světě, po celý Boží den
i noc, nad celým světem.

Věčná sláva a chvála Tvému Jménu, jež je nad všechna jména.

Ty, Svátý Ježíši, jsi naším Pánem Pánů světa a naším Králem Králů celého světa, nebe
i země, navěky věků. Amen.