Co platí v naší farnosti

Vláda rozhodla o zpřísnění protiepidemických opatření.
Země se od neděle 27. prosince přesune do pátého stupně PES, a to s platností do 10. ledna.

Zůstanou otevřeny pouze potraviny, lékárny a drogerie.
Platí také zákaz nočního vycházení od 21 hodin do pěti ráno.

Pohřby, svatby, bohoslužby
Může se jich zúčastnit maximálně 15 lidí, ve čtvrtém stupni jich smělo být 20. U bohoslužeb platí povinnost jen sedících účastníků s odstupem dvou metrů v jedné řadě a maximálně do deseti procent kapacity. Platí také zákaz hromadného zpěvu.


Každá farnost řeší tato omezení po svém, záleží na rozhodnutí kněze. A tak tyto svátky, které asi byly v mnoha ohledech trochu jiné, než v minulých letech, pro nás byly jiné i co se týká pravidelné účasti na vánočních mších.
Když bylo před Vánoci jasné, že dojde k dalšímu omezení počtu účastníků bohoslužeb, svolal otec Můčka farní radu, abychom se společně poradili a navrhli, jak tuto situaci řešit ve farnosti s 5 vesnicemi a 3 kostely, s minimálním počtem kněží (1), který chce ale udělat vše pro to, aby se bohoslužeb mohlo účastnit co nejvíce věřících. Doufám, že se na mě ostatní členové farní rady nebudou zlobit, když prozradím, že cca 2 hodiny jsme se dohadovali a „handrkovali“, jaký systém zvolit s ohledem na různé věkové skupiny farníků, jejich přístup na internet, kapacitu kostelů, autobusové spojení, protože co člověk, to jiný názor a zkušenost. Hledat řešení jsme museli i s ohledem na namátkové kontroly v kostelích nedalekých farností, protože za porušení opatření hrozí farnosti jako právnické osobě vysoké pokuty. (A někteří ví, že na Štědrý den večer Policie ČR mapovala situaci i kolem kostelů našich farností.)

Je jasné, že žádné řešení nebude vyhovovat a nevyhovuje všem, pro některé to znamená zásadní změnu do roky zaběhnutých kolejí, trávení neděle či svátků, která více zasáhne právě starší lidi, pravidelně navštěvující filiální kostely, ale snahou bylo najít řešení, aby do kostela mohlo přijít co nejvíce lidí. Proto se rozhodlo, že nedělní a sváteční bohoslužby během vánočních svátků se budou konat (s několika výjimkami) výhradně v kostele v Újezdě, kde je velká kapacita míst k sezení, a vzhledem k tomu, že uprostřed Vánoc došlo k dalšímu omezení (na 10 %), což celou situaci ještě znepřehlednilo a zhoršilo, bude tento stav muset pokračovat i v lednu 2021.

Ve filiálních kostelích ve Slopném a v Drnovicích budou bývat v sobotu večer mše s nedělní platností, ovšem pro povolený malý počet lidí (Slopné 10 %: 23 osob, 20 %: 45 osob, Drnovice 10 %: 20 osob, 20 %: 40 osob).

Všechny nedělní mše se budou dočasně konat pouze v kostele v Újezdě. Jedná se o dočasné řešení. Po dobu těchto omezení se nedělní úmysly mší zapsané ve Slopném a v Drnovicích na leden 2021 přesunou do Újezda; ze Slopného na mši v 8:30 hodin a z Drnovic na mši v 11:00 hodin. Pokud by s tím rodina nesouhlasila, ať kontaktuje o. Můčku.

Na sobotní i nedělní mše si budou muset farníci rezervovat účast, brát přitom ohled na druhé, umožnit i ostatním, aby se mší s ohledem na omezení mohli zúčastnit také. (V některých okolních farnostech (Valašské Klobouky, Štítná, Vizovice) přistoupili k zapisování účasti na mších již mnohem dřív. A např. v ohláškách farnosti Horní Lhota je zase uvedeno: Počet účastníků bohoslužeb je max. 10 % obsazení kostela. Mše svaté jsou pro ty, kdo zadali úmysl a jejich blízké a až pak pro ostatní.)

Tímto chceme poprosit farníky, aby tato omezení dodržovali; když si totiž x z nás řekne, že 1-2 lidé se přece v kostele ztratí, může se nás tam pak sejít i nepovolených 20 – 30 % a opět to zavání porušováním opatření. Někteří mohou namítat, že by měli mít místa dopředu rezervována ti, kteří mají objednanou mši sv. na svůj úmysl, ale není v silách správce webu toto všechno zabezpečit, navíc každá rodina je jinak velká, mší je mnoho, plno úmyslů je volných a někteří si mši objednají třeba právě až na základě týdenního nebo měsíčního rozpisu.

A i když se nám nepodaří rezervovat místa na nedělní mši a nemáme doma připojení k internetu, díky křesťanským médiím (Radio Proglas, TV NOE) se nejen v neděli, ale denně nabízí několik možností být v přímém přenosu na mši svaté.