Podněty k domácím bohoslužbám

Obecné podněty a prameny pro domácí nedělní bohoslužby
Na serveru Pastorace.cz je vám k disdpozici velmi praktický a jednoduchý manuál pro slavení nedělní bohoslužby v domácnosti. Můžete si jej vysvítit přímo v počítači či mobilu, případně si jeho text stáhnout také ve formátu .pdf k vytištění. Manuál je vám navíc k dispozic ve třech verzích: (1) pro dospělé; (2) pro rodinu s dětmi; (3) pro jednotlivce:
 

textům písní, na které je ve výše zmíněném manuálu odkazováno (jako např. Kancionál), lze ještě přidat oblíbený Zpěvník pro scholy (který má i verzi jak pro PC, tak pro mobilní telefony či tablety). Můžete se také mrknout do naší nabídky Mobilních aplikací, ze které vám pro slavení neděle mohou pomoci jak některé aplikace z biblické sekce, tak další ze sekce liturgické. 

Podobně i kromě doporučovaných Nedělních textů lze k praktickým pomůckám přidat např. Liturgický kalendář či Liturgický misálek, případně další zdroje inspirace k nedělním evangeliím, jako např. Evangelium Live od Oblátů z Plas, Vezmi a čti z brněnské diecéze, E-neděle od Paulínek.

Pokud někdo preferuje spíše videonávody a nevadí mu trochu striktnější liturgické podněty, může se mu líbit video Liturgie v rodině, které připravil tým webu Liturgie.cz. 

Pro bohoslužby s dětmi jsou kromě v manuálu zmíněných pramenů (Děti Víra.cz či Kannan) možné použít také např. listy z Malého oslíka či inspirovat se pořadem Ovečky z TV Noe či kázáními z Vlčího doupěte

Propojení s farnosti skrze bohoslužby přenášené online najdete zde
Propojení se širší církví skrze sledování bohoslužeb v televizi či rozhlase

Při zvláštních příležitostech (nebo nemá-li někdo připojení k internetu) může být vhodné svoji sounáležitost s širší církví vyjádřit příležitostným sledováním bohoslužeb přenášených televizí či rozhlasem (případně přes internet z jiných farností, se kterými nás třeba pojí nějaká osobní pouta). Nemělo by to ovšem být náhradou, ale spíše jen doplněním, inspirací a posilou pro naší osobní či rodinnou společnou modlitbu či modlitbu v malém společenství.