Vzpomínáme na naše zemřelé

Každá svíčka na hřbitově nebo v domácnosti nám může zpřítomnit světlo velikonoční svíce – paškálu, tedy té svíce, která je symbolem vzkříšeného Krista, symbolem naší naděje. Ve světle Kristova vzkříšení potom není památka na zesnulé jen prostorem zármutku a vzpomínání, ale je ozářena světlem, které ukazuje k vrcholné budoucnosti. (Aleš Opatrný)

Tablo zemřelých

Odpočinutí věčné dej jim Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji.