Postřehy farníků na téma: Jak prožívám tento čas…

Drazí farníci

Nouzový stav trvá, zákaz konání veřejných bohoslužeb také……. Napadlo nás
(redakční radu), pokud by byl zájem, zařadit do květnového farního listu
anketu nebo spíš postřehy farníků na téma, jak prožívají tento čas……co
jim to dává/bere…

Proto se snažíme oslovit co nejvíce lidí, jestli by se nechtěli s ostatními
podělit o své pocity, dojmy nebo jen postřehy z dnešních dní.

Případné příspěvky, pocity, dojmy, poznámky nebo připomínky (Vaše nebo
Vašich blízkých) zašlete, prosím, do pátku 24.dubna 2020
na mail: vanova.jarmila@seznam.cz

Pokud by někdo z Vás pod zaslaným příspěvkem nechtěl zveřejnit své jméno,
uveďte to do mailu – budeme to respektovat.

Za redakční radu našeho měsíčníku Život farnosti děkuje P. Jan Můčka