Co platí v naší farnosti

BOHOSLUŽBY V KVĚTNU 2021

Na základě mimořádného opatření vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za splnění tří podmínek:

 • každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor, nanorouš.),
 • budou dodrženy rozestupy 2 metry – s výjimkou členů domácnosti,
 • účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce
 • nebyla stanovena žádná další omezení.

První dvě soboty a neděle v květnu zůstávají bohoslužby nezměněny:

 • Sobota: Mše sv. s nedělní platností
  • 15.30 Domov pro seniory Loučka
  • 17.00 Drnovice
  • 18.30 Slopné
 • Neděle v Újezdě: 7.00; 8.30; 9.45; 11.00; 17.30

Další změny budou včas ohlášeny. Sledujte, prosím, naše webové stránky a vývěsky kostelů.

Ještě k pořadu bohoslužeb.

Nepatrné změny v pořadu bohoslužeb, které jsme provedli od 1. května 2021 byly provedeny na základě Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. dubna 2021 a údajů na webových stránkách naší arcidiecéze. Některé naše sousední farnosti již zrušily zapisování se na mši sv. na webových stránkách farnosti. Rozumný člověk nedělá rozhodnutí a opatření jen pro to, že to dělají druzí (splynout s masou není vždy moudré, jak jsme mohli pozorovat v minulém režimu). Druhý důvod, proč jsme ponechali v naší farnosti toto přihlašování je, že potřebujeme udělat průzkum, které mše sv. jsou nejvíce žádány a zároveň splnit podmínku nařízené vzdálenosti 2 m. Počty, které jsme uvedli, byly propočítány dle kapacity našich kostelů. V úvahu jsme vzali také skutečnost, že na bohoslužby do našich kostelů přicházejí rodiny v počtu 3-5 osob, které mohou být pohromadě.

S dalšími úpravami počítejte prosím asi na třetí víkend v květnu.


Nová opatření Vlády ČR od 26. dubna 2021

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy a dezinfekce. 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. dubna 2021 se výslovně o bohoslužbách nezmiňuje.

Analogicky se bohoslužeb však může týkat č. 17 tohoto mimořádného opatření, což znamená za podmínek, že každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry – s výjimkou členů domácnosti – a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce, nebyla stanovena žádná další omezení.

Bylo by vhodné se také ještě v následující týdnech zdržet používání svěcené vody a podávání rukou při pozdravení pokoje.

Zdroj: cirkev.cz více zde

Od soboty 1. 5. 2021 se mění kapacita v jednotlivých kostelích:

 • v Újezdě na 130 věřících
 • ve Slopném na 55 věřících
 • v Drnovicích na 50 věřících