Oznámeni

Informace farníkům valašskoklobouckého děkanátu

Po dobu výjimečného stavu se bohoslužby v neděli nekonají. V tuto chvíli platí (v době platnosti mimořádného opatření MZ ČR), že sledování přenosu mše svaté je náhradou za osobní účast na bohoslužbě.

Podrobnosti ve farních vývěskách a na webových stránkách.

Objednané mše svaté budou odslouženy na uvedené úmysly soukromě.

Pokud ti, kteří si mši sv. objednali, ji chtějí zrušit, mohou tak učinit telefonicky (605 154 041; 731 619 849).

Proste ve svých modlitbách za odvrácení virového nebezpečí. Modlitby za odvrácení nebezpečí a všechny informace jsou uvedeny na našich webových stránkách www.farnostujezd.cz .

Úklid od příštího týdne (16.3.2020) v kostelích nebude až do odvolání. Skupiny budou posunuty.


Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020

Drazí věřící,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.

Další podrobnosti naleznete zde