Tříkrálová sbírka 2020

Tříkrálová sbírka slaví 20 let své celorepublikové existence. Za dvacet let se sbírka stala celospolečenskou událostí, která přináší všem zúčastněním radost, a především ukazuje sílu lidské solidarity.
Desetitisíce koledníků a dárců tak společně dělají náš svět lepším. Díky vybraným finančním prostředkům pomáháme spolu s vámi těm, kteří si sami pomoci nemohou. Děkujeme.

V našich farnostech budou chodit koledníci :

  • Vysoké Pole – sobota 4.1.2019
  • Slopné a Loučka – neděle 5.1.2019
  • Újezd a Drnovice – sobota 11.1.2019

V obcích bude den koledování oznámen v nedělních ohláškách, a místním rozhlasem:

Všem dárcům, kteří přispějí na pomoc, kterou poskytuje Charita, upřímné Pán Bůh zaplať.

Začátkem ledna 2020 vyrazí opět i do ulic obcí našich farností tříkráloví koledníci. Její výtěžek každoročně stoupá. V roce 2019 se do pokladniček vybralo celkem 119 184 353,-Kč, spolu s ostatními dary pomocí dárcovských SMS a přímých darů na účet sbírka vynesla celkem 122 301 607,- Kč.
Tříkrálová sbírka probíhá po celé České republice v období od 1. do 14. ledna 2020. Pokladničky budou po skončení koledy opět na úřadech rozpečetěny
a výnos se sejde na společném sbírkovém kontě. Odtud se dělí podle předem daného klíče.
Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly (výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí v regionech, kde sbírka probíhá), 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí, 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky.

Sbírka je pro všechny lidi dobré vůle jedinečnou příležitostí začít nový rok dobrým skutkem pro ty nejpotřebnější.
Do sbírky je možné celoročně přispět na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 777
Sbírku lze podpořit také zasláním jednorázové nebo trvalé dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90