Foto z pobožnosti u kaple sv. Františka

Na konci kalendářního roku se uskutečnila u kaple sv.Františka děkovná mše svatá, kterou sloužil P. Vít Hlavica.
Za krásného zimního počasí se zúčastnilo této pobožnosti asi 150 poutníků z farnosti Vizovice, Újezd a z okolních farností.