Oslava

Český svaz včelařů v Újezdě zve všechny farníky na oslavu 90. výročí založení spolku, která se bude konat v neděli 2.září 2018. Oslava začíná mši sv. v 9.40- Po mši sv. bude u kostela zasazena pamětní lípa. Více zde
Odpoledne ve 13.30 bude oslava pokračovat „medovým odpolednem“ v místním kinosále. 

Za včelaře srdečně zve P. Jan Můčka,
farář a jednatel spolku včelařů v Újezdě