STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SVATÉHO JANA BOSCA

je křesťansky orientovaná škola, která poskytuje vzdělání v tříletých učňov-ských oborech a dvouletých oborech nástavbového studia v oblasti zemědělství a lesnictví. Zřizovatelem školy je Arcibiskupství olomoucké.

Škola zahajuje výuku 1. 9. 2018. Již v letošním školním roce lze podat přihlášku do zvoleného učebního oboru. Nástavbové studium bude otevřeno ve školním roce 2021/22.

Škola je otevřena všem zájemcům, kteří jsou ochotni přijmout a respektovat její křesťanské hodnoty. Nachází se v Kroměříži v areálu Na Lindovce. Pro žáky ze vzdálenějších oblastí je připraveno ubytování ve vlastním domově mládeže v Pavlákově ulici. Objekty pro realizaci odborného výcviku jsou v Kroměříži – Zámečku, ve Chvalčově a Kroměřížských zahradách.

Více naleznete zde

Ředitel Střední odborné školy svatého Jana Boska v Kroměříži vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oborů
41-51-H/01 Zemědělec – farmář,
41-56-H/01 Lesní mechanizátor
41-56-H/02 Opravář lesnických strojů.

Uzávěrka přihlášek je 18. května 2018.

Termín konání přijímacích pohovorů pro výše uvedené obory vzdělání je 29. 5. 2018.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
– obor vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec – farmář, délka studia 3 roky, forma studia denní: 20 uchazečů
– obor vzdělání 41-56-H/01 Lesní mechanizátor, délka studia 3 roky, forma studia denní: 15 uchazečů
– obor vzdělání 41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, délka studia 3 roky, forma studia denní: 20 uchazečů

Podrobnosti zde