Velikonoce

Na Zelený čtvrtek bude mše svatá na památku Večeře Páně v 17.oo hodin.

Na Velký pátek odpoledne v 15.00 hodin budou obřady Velkého pátku na památku utrpení a smrti Páně. Na Velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství. Večer ve 20.00 hodin bude společná pobožnost křížové cesty a korunka k Božímu milosrdenství.

Obřady Veliké noci na Bílou sobotu začnou v kostele v Újezdě v 19.30 hodin večer.   

O neděli velikonoční budou mše svaté jako v neděli. Odpoledne o 14:30 hodin bude mše svatá v kapli v domově důchodců v Loučce.