Příprava rodičů dětí, které půjdou k prvnímu sv.přijímání 2018

Setkání: Pátek – 19.00 Pondělí – 19.00
I. 9. února 12. února
II. 23. února 26. února
III. 9. března 12. března
IV. 23. března 26. března
Setkání: Pátek – 17.00 Pondělí – 19.00
V. 13. dubna 16. dubna
VI. 27. dubna 30. dubna
VII. 11. května 14. května

Setkání rodičů se koná ve farní budově ve velkém sále v I. poschodí nové budovy. Začátek v pátek v zimním čase v 19.00 hodin, v letním čase v 17.00 hodin. V pondělí vždy v 19.00 hodin. Je nutné, aby se všech setkání zúčastnili vždy oba rodiče. Předpokládám, že rodiče, kteří chtějí, aby jejich děti přistoupily k prvnímu svatému přijímání, mají své děti rádi a chtějí je dobře vychovat. Tato příprava jim pomůže najít prostředky nezbytné k náboženské výchově dětí. Setkání se vždy opakuje, respektuje dvousměnný provoz v některých zaměstnáních.