Tříkrálová sbírka 2018

V naší farnosti proběhne v sobotu 6. ledna 2018 Tříkrálová sbírka. Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita České republiky. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity (u nás Charita Slavičín) často ve spolupráci s farnostmi, školami nebo různými mládežnickými organizacemi.

Více naleznete zde