Pozvánka

Milí přátelé,

srdečně vás zdravíme v radostném velikonočním čase a posíláme pozvánku na jedinečnou duchovní obnovu do Zlína, kterou povede karmelitán P. Vojtěch Kodet. Uskuteční se 17. června 2017 od 9 do 17 hodin v krásném prostředí zlínského kongresového centra.

Téma duchovní obnovy je aktuální: „ Jak být solí země a světlem světa“.

Možná si někdy kladete otázky: Jsme ve své víře v Boha opravdu ukotvení? Jak víru pravdivě žít a předávat dál? Věříme, že odpovědi na tyto zásadní otázky vám pomohou najít právě inspirativní a povzbudivé promluvy P. Vojtěcha Kodeta. V tématech zazní např. jak mluvit o víře s druhými lidmi, nebo proč se nám daří či nedaří evangelizovat.

Součástí duchovního programu bude mše svatá a adorace, hudebně program obohatí chválová kapela ze Slavičína. Během dne budete mít možnost přistoupit ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru s knězem.

Podrobný program naleznete v přiloženém plakátku.

Na duchovní obnovu se můžete přihlašovat elektronicky  zde, nebo osobně ve Zlíně v prodejně Veni na Sadové ulici do 10. 6. 2017.

Registrační poplatek činí 100 Kč, dále je možnost  objednat si oběd v ceně 90 Kč.

V případě potřeby bude zajištěno zdarma hlídání dětí od 4 do 15 let.

Přijďte společně se svými blízkými nebo přáteli prožít výjimečné duchovní setkání.

Dále vás zveme na Noc kostelů, která letos proběhne v českých chrámech v pátek 9. června a je výbornou příležitostí, jak pozvat do kostela lidi, kterým jinak křesťanské prostředí nic neříká, nebo kteří jsou hledající. Mnoho chrámů nabízí různé programy. Nadační fond Credo se připojil k farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, kde kromě možnosti prohlídky věže a zvonů kostela, ztišení se, poslechu hudby různých žánrů, bude připraven také večerní venkovní program a občerstvení venku před kostelem. Své svědectví přijede sdělit bývalý narkoman Peter Lipták, v jehož životě došlo k obrovskému obrácení, když byl již téměř ztracen. Díky víře nalezl novou chuť do života, vystudoval teologii a nyní jezdí po různých městech a předává svůj příběh dál. Veškeré informace k Noci kostelů najdete na stránkách www.nockostelu.cz.

Poslední naše pozvánka je do Brna, kde se uskuteční ve dnech 2. – 13. června výstava Obrazy rodičovství. I k této akci posíláme plakátek.

Těšíme se na setkání s vámi.

Za nadační fond Credo