Pozvánky

Milí přátelé, srdečně vás zdravíme z nadačního fondu Credo. Přijměte naše pozvání na několik zajímavých akcí.

Duchovní obnova – Křesťan na křižovatce duchovních cest

Jsou všechny současné duchovní směry správné? Vedou vždy k Bohu, když o něm mluví a vystupují v nich andělé světla? A jak je to s různými léčitelskými směry?

Víme my křesťané, jak tyto duchovní cesty rozlišovat? Jaký má být postoj křesťana k vyznavačům jiných směrů?

Pokud hledáte odpovědi na výše uvedené otázky, nebo vás toto téma zajímá, přijměte pozvání na jednodenní duchovní obnovu se sestrou ThLic. Veronikou Barátovou.

Uskuteční se 29. dubna 2017 v Otrokovicích v kulturním středisku Beseda. Program začne v 9.00 a jeho předpokládané ukončení bude v 16.30. Součástí dne bude  mše svatá, modlitba chval, příležitost přistoupit ke svátosti smíření nebo k duchovnímu rozhovoru. Po celou dobu konání programu bude zajištěno hlídání dětí od 4 let. Menší děti můžete mít v sále u sebe.

Přihlašovat se můžete elektronicky zde.

Bližší informace k programu naleznete zde.

Seminář ke kurzům Alfa

Dále Vás zveme na seminář ke kurzům Alfa, který se uskuteční 5. – 7. května 2017 na sv. Hostýně.

Seminář je určen každému, kdo se snaží najít způsob nebo metodu, jak v současné době co nejefektivněji předávat hledajícím lidem kolem nás křesťanskou víru.

Kurzy Alfa jsou velmi oblíbeným evangelizačním nástrojem po celém světě a ukazuje se, že přináší dobré ovoce také v České republice v našich farnostech. Pokud tedy kurzy Alfa neznáte a chcete se dozvědět jak s kurzem u vás začít, nebo pokud už kurzy Alfa pořádáte a hledáte způsob, jak váš kurz vylepšit, popř. obohatit, chcete získat nové informace, přijměte pozvání na tento seminář a dostanete odpovědi.

Přednášet budou: MUDr. Marie Svatošová, P. Vojtěch Koukal, P. Kamil Obr, manželé Renata a Václav Hronovi, Radek Voříšek a další zajímaví lidé.

Program zahrnuje: praktické ukázky, workshopy, prezentace nových přístupů, diskuze a prostor na dotazy. Významná bude také duchovní část: mše svatá, adorace, chvály, přímluvná modlitba.

Ubytování a stravování je zajištěno v poutních domech na sv. Hostýně.

Elektronickou přihlášku na seminář naleznete zde.

Seminář začne v pátek 5. 5.  v 9  hodin a končit bude v neděli obědem, přibližně ve 13 hodin. Podrobný program naleznete zde.

Seminář pořádá nadační fond Credo společně s Komunitou Blahoslavenství, pod záštitou Pastoračního centra olomoucké arcidiecéze, Pastoračního střediska brněnské diecéze a Pastoračního úseku ostravsko-opavského biskupství.

Bližší informace vám rádi zodpovíme na těchto kontaktech: info@credonadacnifond.cz, tel. 725 062 300 (pouze ve všední dny).

Zveme vás také na Pochod pro život, který se uskuteční v sobotu 22. dubna 2017 v Praze. Svou účastí může každý z nás podpořit rodinné hodnoty v naší zemi. Více informací najdete na těchto internetových stránkách: http://pochodprozivot.cz.

Za nadační fond Credo
Markéta Piknová