Fotografická soutěž

UPOZORNĚNÍ !!!

Ještě je možné nejpozději do pátku 3.3.2017 odevzdat fotografie.
Plakát fotosoutěž 2017Vernisáž bude ve farním kostele sv. Mikuláše – porotou budou všichni věřící.

Věříme, že se hojně zapojíte do soutěže jak čerstvými fotografickými úlovky, tak prohlédnutím svých archivů na filmech nebo ve svých počítačích!

Čtěte pozorně pravidla soutěže.

  • účastnit se mohou farníci z újezdské farnosti (současní i bývalí)
  • na každou fotografii nalepte popsanou samolepku zezadu se jménem a adresou, aby bylo možné po skončení soutěže fotografie vrátit (nepopisujte přímo fotografii, aby nedošlo k poškození)
  • napište na samolepku, čím vás fotografie oslovila nebo její název, případně stručný citát z Písma svatého, který by ji vystihl
  • Foto-soutěž rozlišíme na 2 kategorie:
    • Děti do 15 let (prosíme o pomoc dospělých, především při  technické realizaci fotografií)
    • Mládež od 15 let + dospělí

fotografie o velikosti formátu A4 a větší prosím odevzdejte

              do neděle, 26. února 2017

v sakristiích kostelů, případně u V. Kořenka, Vysoké Pole 7