Vzpomínka na zemřelé

Já jsem vzkříšení a život. Každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky.

Tablo_zemřelých

Modlitba za zemřelé

Dobrý Bože, ty jsi Stvořitel
a Dárce života.
Děkujeme ti za život náš
i životy našich příbuzných a přátel.
S důvěrou ti svěřujeme
naše zemřelé a prosíme,
abys je přijal do náruče své lásky.
Ukaž jim své milosrdenství
a promiň jim jejich nedostatky.
Velkoryse je odměň za vše,
co v životě vykonali
dobrého a z lásky.
Naplň jejich víru
a přijmi je mezi vyvolené v nebi.
Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají ve svatém pokoji.
Amen

Otče náš
Zdrávas, Maria