Pozvánky z nadačního fondu Credo

Milí přátelé,

zdravíme Vás z nadačního fondu Credo a zasíláme pozvánky na zajímavé akce, které pro Vás připravujeme v nejbližších měsících ve Zlíně, Brně a Olomouci:

9. – 11. září 2016, Minifestival filmů o životě (Zlín)
Na prostranství u kostela na Jižních Svazích ve Zlíně promítneme již tradičně pod širým nebem tři výjimečné snímky s poselstvím. Letos se můžete těšit na film Pošli to dál (Kevin Spacey a Helen Hunt), Martin a Venuše (česká komedie) a životní příběh Nicka Vujicice s mottem „Zdá se Ti v životě, že je k tobě osud tvrdý?“. V sobotu bude film doplněn o dárek pro manžele, kteří přijdou v páru. Nedělní snímek doprovodí svým slovem vícerektor kněžského semináře v Olomouci P. Pavel Šupol. Místa si můžete rezervovat zde: http://www.credonadacnifond.cz/prihlaska/

21. září 2016, akce Církevní školy Brnu
Přijďte zažít kousek pěkné atmosféry škol, které se kromě vzdělání snaží svým studentům a žákům odevzdávat i duchovní hodnoty. Akce se uskuteční od 14.00 hod na Moravském náměstí v Brně. Vystupovat budou žáci a studenti se svými hudebními, tanečními a dramatickými příspěvky. Program ukončí koncert známého písničkáře Pavla Helana. Organizátorem je Biskupství brněnské ve spolupráci s církevními školami a školkami v Brně a s nadačním fondem Credo.

8. října 2016, Jak žít spolu a ne vedle sebe – seminář nejen pro manžele (Olomouc)
Interaktivní seminář s oblíbenými lektory Irenou a Petrem Smékalovými se uskuteční tentokrát v Olomouci v prostorách nové auly Pedagogické fakulty UP. Hlavní témata jsou: „O šifrách mezi mužem a ženou, Manželství jako jedna z životních hodnot, Když do manželství vstupuje stres“. Přijďte si pro inspiraci a povzbuzení, jak žít v manželství opravdově a s vzájemnou důvěrou. Seminář se koná ve spolupráci s Centrem pro rodinný život v Olomouci. Hlídání dětí zdarma. Přihláška k vyplnění zde: https://prihlaska.duchovniobnova.cz/seminar-manzele-olomouc-2016

18. – 20. listopadu 2016, Konference o evangelizaci (Zlín)
Konference je určena všem, kteří chtějí být i v dnešní době svědky víry a přibližovat sebe i druhé více k Ježíši. Program, který se uskuteční ve zlínském kongresovém centru, nabídne možnosti, jak může poslání Ježíšových učedníků naplňovat každý z nás v prostředí, ve kterém žijeme. Čekají nás zajímavá svědectví i sdílení zkušeností ze zahraničí. Mezi přednášejícími budou Maja Schanovsky z Rakouska, P. Ondrej Chrvala ze Slovenska, Kateřina Lachmanová, P. Vojtěch Koukal a další. Součástí programu bude prezentace systému farních evangelizačních buněk, kurzů Alfa a představení dalších evangelizačních metod a aktivit. Mši svatou bude v sobotu sloužit olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Spolupořadatelem konference je Komunita Blahoslavenství. Přihlásit se můžete zde: https://prihlaska.duchovniobnova.cz/konference-o-evangelizaci-zlin-2016

Požehnané dny přejí

Markéta Piknová, Michaela Straková a Kristína Třešková

koordinátorky z nadačního fondu Credo
www.credonadacnifond.cz, www.duchovniobnova.cz