Žehnání kapličky

kaple_FrantFarnost a Obecní úřad v Újezdě Vás zvou na

Žehnání kapličky sv. Františka po generální opravě

V neděli 31. července v 15.00 mše svatá a žehnání kapličky.

Pěší průvod vyjde ve 13.15 z Újezda od školy. Občerstvení po mši svaté přímo na místě zajištěno.