Foto ze svěcení kapličky „U Františka“

Citát z brožurky: Alois Zbavitel: P. Jan Bartoš, Frenštát pod Radhoštěm 1939

Dokud se nedalo z Valašských Klobouk cestovati vlakem, vodíval P.Robert každoročně počátkem září několik set poutníků pěšky na sv.Hostýn. První větší odpočinek býval na rozhraní panství brumovského a vizovského, kde byla „U Františka“ (nebo „U Synáčka“) stará a velmi sešlá socha. Tam vždy poutníci po krátké modlitbě posedali na zelený koberec k odpočinku a k nějakému posilnění. Pouť trvala 4 dny: v pátek ráno poutníci vyšli a v pondělí večer se vrátili domů.
Z Valašských Klobouk odešel P.Robert Bartoš do Újezdu u Vizovic, kde byl nejdříve administrátorem a později farářem. Krátce po příchodu do nového působiště (1922) vymohl si povolení, aby směl postaviti na rozhraní lesů důkladnou kapličku z kamene, které se pak říkalo „U Františka“. Byla to práce velmi obtížná, poněvadž hodně materiálu, zvláště cement, vápno a písek bylo nutno dovážeti na ručních vozících z Vizovic. Slavnostní svěcení nové kapličky bylo 26. srpna 1922 a stalo se dostaveníčkem účastníků širokého okolí. P. Robert Bartoš měl poutavé kázání o životě sv. Cyrila a Metoděje, načež jeho bratranec P.Alois Filip vykonal svěcení a sloužil v nové kapli první mši svatou.