Pořad bohoslužeb

Na Zelený čtvrtek bude mše svatá na památku Večeře Páně ve farním kostele v 17.00 hodin.

Na Velký pátek odpoledne v 15.00 budou obřady Velkého pátku na památku utrpení a smrti Páně. Na Velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství. Ve 20.00 hodin večer na Velký pátek bude pobožnost křížové cesty a korunka k Božímu milosrdenství. Do pokladničky u Božího hrobu bude možné přispět na opravu chrámů ve Svaté zemi.

Obřady Veliké noci na Bílou sobotu začnou v 19.30 hodin večer.
O neděli velikonoční budou mše svaté jako v neděli, navíc bude mše svaté v Domově důchodců ve 14.30 hodin.
Při všech mších sv. bude velikonoční sbírka na kněžský seminář v Olomouci. O Hodu Božím se při všech mších svatých budou světit pokrmy.