Duchovní obnova k Svatému roku milosrdenství s arcibiskupem Janem Graubnerem

Chvála Kristu a Panně Marii!

Srdečně Vás zveme v sobotu 12. března do Velkého kina ve Zlíně na postní duchovní obnovu s olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem na téma „Buďte milosrdní jako Otec“.

Aktuální informace k duchovní obnově s arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem

 Z důvodů uzavření Velkého kina ve Zlíně jsme byli nuceni přesunout akci do prostor Auly Academia centra Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Adresa: Mostní 5139, 760 01 Zlín – mapka

Svatý rok milosrdenství nás vyzývá k odpuštění a milosrdenství k našim blízkým. „ Je mojí touhou, aby se tento rok stal živou zkušeností a blízkostí Otce, jehož je možné téměř hmatatelně vnímat.“ (papež František). Otec arcibiskup Jan bude mluvit o tom, jak tuto výzvu Svatého otce uvádět do praxe. Rok milosrdenství nás zve, abychom ukončili staré spory, odpustili staré křivdy a smířili se se všemi. Dává nám šanci změnit své životní postoje a uzdravit náš vztah s Pánem.

Využijte jedinečné příležitosti potkat se osobně s naším duchovním pastýřem a přijďte si pro povzbuzení a požehnání.

Během promluv se dozvíte, jakou šancí pro nás milosrdenství je a jak můžeme my sami spustit uzdravující lavinu odpuštění.

Napadají vás další otázky k tomuto tématu? Víte, proč byste měli vykonat pouť ke Svaté bráně a kde se tyto brány v naší arcidiecézi nacházejí? Kdo jsou tzv. misionáři milosrdenství? Na tyto i další Vaše dotazy, které Vás zajímají, se můžete otce arcibiskupa zeptat v odpolední části programu.

V závěru duchovní obnovy budeme společně slavit mši svatou.

Přihlásit na duchovní obnovu se můžete přes registrační formulář zde.

Duchovní obnova je ZDARMA. Podrobný program najdete na plakátku v příloze a na našich internetových stránkách www.duchovniobnova.cz. Přihlaste se co nejdříve.

Srdečně zvou
zlínské farnosti a nadační fond Credo