Svatý rok milosrdenství

obrazek

Mluv světu o mém milosrdenství,
ať celé lidstvo pozná
mé neproniknutelné milosrdenství.
Je to znamení posledních časů,
po něm přijde den spravedlnosti.

Dokud je čas, ať se utíkají
k prameni mého milosrdenství,
ať čerpají z Krve a Vody,
která pro ně vytryskla.

Ježíš svaté Faustyně, Deníčkek 847

Do Nového roku 2016
hojnost Božího požehnání vyprošují

Vaši duchovní otcové
P. Jan Můčka
P. Krzysztof Klat