Dobrovolníci

Dáváme-li čas, vyjadřujeme tím lásku.

Navštěvovat nemocné
je jedním skutků tělesného milosrdenství.

V Jubilejním roce Božího milosrdenství dobrovolnici

se obracíme na každého z vás s prosbou
o projevování lásky k bližnímu,

a to konkrétně

v návštěvách

  • nemocných v nemocnicích a léčebnách dlouhodobě nemocných,
  • starých lidí v domovech pro seniory,
  • umírajících v hospici.

Prosíme vás o darování aspoň dvou hodinek volného času za měsíc těm, kteří tráví delší dobu upoutaní na nemocničním lůžku.

K osvojení si znalostí a dovedností ke službě nemocným jsme pro vás připravili formačně vzdělávací kurz v rozsahu 24 hod. Uskuteční se v Olomouci a ve Zlíně každou druhou sobotu v únoru a březnu 2016.

Pokud se rozhodnete stát se dobrovolníkem, přihlaste se u nemocničního kaplana do 31. 12. 2015.

Za vaši ochotu pomáhat děkují

nemocniční kaplani Arcidiecéze olomoucké.