Posvěcení zvoničky v Loučce

V neděli 25. října ve 14.00 hodin bude v Loučce posvěcena nová zvonička na návsi.