ZA OBNOVU RODIN A NOVÁ KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ DO ŠTÍPY

full_ec9bf8_18.5.2013ondrejovsko360

V SOBOTU 10. ŘÍJNA 2015

Program pouti:

15.00     Růženec světla – zajišťuje farnost Brumov.
16.00    Adorace farnost – zajišťuje farnost Slavičín.
17.00    Mše svatá s otcem biskupem Josefem: – zajišťuje farnost Újezd.

Autobus odjede z Drnovic ve 13.30 hodin
Přihlaste se prosím co nejdřív u otce Jana