Otec arcibiskup Jan Graubner a farnost Štípa  Vás
zvou na pouť valašskoklobouckého děkanátu
Za obnovu rodin a nová kněžská povolání
do Štípy v sobotu 10. října 2015

Program pouti:

15.00    Růženec světla – zajišťuje farnost Brumov
16.00    Adorace farnost – zajišťuje farnost Slavičín
17.00    Mše svatá: – zajišťuje farnost Újezd

Autobus pojede z Drnovic ve 13.30 hodin. Nutno se přihlásit v sakristii