Eucharistická hodina

Otec arcibiskup založil v diecézi společenství modlitby, zvané Eucharistická hodina. Podrobnosti budou na webových stránkách a na vývěsce. Zájemci se mohou přihlásit v sakristii, kde také dostanou bližší informace. Více zde