Z Valašských Klobouk pěšky na Velehrad

Pěší pouť na Velehrad 2015 - plakátek
Vyjdeme z Valašských Klobouk 2. 7. 2015 a dojdeme do Prakšic (asi 40 km), kde přespíme.
Druhý den dojdeme na Velehrad (krásných 25 km).
Třetí den nás čeká odpočinek, spousta dobrovolného programu a Večer lidí dobré vůle.
Čtvrtý den (5. 7. 2015) bude slavnostní mše svatá a odjezd domů.