Svátek Těla a Krve Páně

Ve čtvrtek 4.6.2015  o svátku Těla a Krve Páně budou mše svaté

  • v Újezdě ráno v 6.30 a odpoledne v 15.30 hodin
  • v Drnovicích v 17.00hodin
  • ve Slopném v 18.30 hodin.

Oslava svátku Božího Těla bude v naší farnosti neděli 7.6.2015.
Průvod po velké mši svaté v 9.40 hodin. Za tím účelem bude v Drnovicích opět mše svatá v sobotu v 18.00 hodin s nedělní platností.