Velikonoce

Na Zelený čtvrtek bude mše svatá na památku Večeře Páně ve farním kostele v 17.00 hodin.

Na Velký pátek odpoledne v 15.00 budou obřady Velkého pátku na památku utrpení a smrti Páně. Na Velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství. Ve 20.00 hodin večer na Velký pátek bude pobožnost křížové cesty a korunka k Božímu milosrdenství. Do pokladničky u Božího hrobu bude možné přispět na opravu chrámů ve Svaté zemi.

bila_sobotyObřady Veliké noci na Bílou sobotu začnou v 19.30 hodin večer.

O neděli velikonoční budou mše sv. jako v neděli. Při všech mších sv. bude velikonoční sbírka na kněžský seminář v Olomouci. O Hodu Božím se při všech mších sv. budou světit pokrmy.